Kontakt >

Joanna Jasiewicz-Witczak

Adres: 37-100 £ańcut, ul. Mickiewicza 12

E-mail: joannajasiewiczwitczak@gmail.com

Telefon komórkowy: 517 904 499

Skype: joannaj-w


konserwacja dzie³ sztuki, malarstwo, rze¼ba
Programowanie (MonoCMS v1.3) i design: Mono; Wizyt: 49845 [B] [panel administracyjny]